Chúng tôi tuyệt đối cấm các site có hình thức phạm pháp. Tuyệt đối cấm cung cấp SEX - Porn (khiêu dâm), khủng bố, đăng tin ảo sai sự thực, …và cấm tuyên truyền chống phá Đảng và chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Chào mừng các bạn từ WAPEgo đến với Fvnn. Chúng mình sẽ cố gắng tạo môi trường tạo lập tốt nhất cho các bạn, Fvnn là 1 trang sinh sau đẻ muộn nên nó sẽ thừa hưởng và đáp ứng đầy đủ hơn nhiều những người đàn anh khác. Mọi thắc mắc hoặc cần giúp đỡ, vui lòng đăng bài hoặc liên hệ admin!